rejon 1

 

rejon 2

 

rejon 4

 

rejon 3

 

 

 

Nasz  P.O.D.  Sierosław II

 

ma 741 działek

 

o zróżnicowanej  powierzchni

 

od 300 m² do 1000 m².

 

Zdecydowaną większość stanowią

 

 jednak działki o powierzchni 400 m²

 

z początkowej liczby  680 działek

 

-po zagospodarowaniu nieużytków-

 

ogród powiększył się do 741 działek.

 

niektóre działki przyległe do

 

istniejących już ogródków, otrzymały

 

dodatkową identyfikację literową

 

dla zachowania chronologii.

 

 

P.O.D. Sierosław II  jest jednym

 

z trzech największych ogrodów

 

w okręgu Wielkopolskim.