UWAGA !!!!

ze względu na brak porozumienia trzech gmin w sprawie linii podmiejskiej "P"

 linia ta została zlikwidowana !!! 

istnieje możliwość dojazdu innymi liniami autobusowymi PKS i podmiejskimi.

 

 

 

 

 

 

 

Dojazd autobusem linii podmiejskiej lub samochodem kierunek Buk

Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   P.O.D.  Sierosław