WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

R.O.D. SIEROSŁAW II W DOPIEWIE

w dniu 23 Kwietnia 2017 r

podjęło uchwały dotyczące wysokości i terminów opłat na rzecz Ogrodu

l.p.

Opłata tytułem

wartość w pln

składniki opłat i Uwagi

1

roczna składka członkowska

6,00

w przypadku współczłonkowstwa, każdy małżonek opłaca składkę w wysokości 3,00 pln
2 Opłata ogrodowa 0,80

7gr to składnik ustalony przez KR P.Z.D.,  

73gr składnik uchwalony przez Walne Zebranie,

na potrzeby ogrodu.

Opłata za wywóz śmieci 120,00  opłata za wywóz śmieci
       

l.p.

Opłata tytułem

wartość w pln

Uwagi

1

podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

1700

dawniejsza opłata inwestycyjna

2

podwyższona opłata ogrodowa dla nowych członków

300

dawniejsza opłata - wpisowe
3

jednorazowa opłata dla nowych członków

300 wywóz śmieci po zasiedleniu działki

4

opłata za podłączenie skrzynki licznikowej

400

plus ewentualny koszt przeciągnięcia sieci

5

opłata za wynajem świetlicy dla członka naszego Ogrodu

250

plus zużycie energii wg wskazań licznika i gazu z butli (propan-butan)

6

opłata za wynajem świetlicy dla pozostałych osób

nie mniej niż 350 zł

od osób wynajmujących, dodatkowo pobierana będzie kaucja w wysokości 250 zł

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień

30 Czerwca 2017 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe

dla wpłat przeterminowanych.
 

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. Sierosław II

Nazwa i numer konta bankowego:

 

SBL GBW w Poznaniu

 

69 9043 1070 2070 0012 7840 0001

 

Dla ułatwienia identyfikacji należy podać numer działki, której wpłata dotyczy

oraz czytelnie imię i nazwisko wpłacającego.

 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

W DNIU 23 KWIETNIA 2017 ROKU dostępne w Zarządzie