Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości zawierają zwolnienia od opłat dla altan o wymiarach zgodnych z § 107 Regulaminu POD tj. o powierzchni do 35 m² mierzonej w obrysie ścian zewnętrznych i wysokości do 5 m przy dachu dwuspadowym, stromym a 4 m przy innym kształcie dachu. Wysokość mierzy sie od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

*

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i informacjami płynącymi z Urzedów Gmin w Dopiewie i Tarnowie Podgórnym, działkowcy którzy posiadają altany o wymiarach większych jak zawarte w § 107 Regulaminu POD podlegają podatkowi od nieruchomości.

*

Dla działek o numerach od 1 - 153  i  579 - 684 wypełnione druki " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości " należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

Dla działek o numerach od 154 - 578 wypełnione druki " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości " należy złożyć w Urzędzie Gminy Dopiewo.

*

Termin składania " Informacji " na rok bieżący upływa z dniem 15 stycznia każdego roku

Pliki " INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI "

do pobrania

 

TUTAJ