Przetargi z lat poprzednich

     Ogrodzenie Ogrodu betonowe zewnętrzne, zakończony, zrealizowany

    Elektryfikacja Ogrodu, łącze kablowe-ziemne, zakończony, zrealizowany

    Wymiana okien w budynku świetlicy, zakończony, zrealizowany

   Obmiar geodezyjny Ogrodu, zakończony, zrealizowany

                 Wymiana pokrycia dachu, prace dekarskie w budynku świetlicy

                            (zawieszony do realizacji w późniejszym terminie)             

 

                                                           2017....                                      

   Prace konserwacyjne i remonty bieżące =========>