UCHWAŁA DOTYCZĄCA OPŁAT

PLANY PRACY NA ROK 2015 i KADENCJĘ 2015/2019


RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„SIEROSŁAW II”
62- 070 Dopiewo
NIP 777-21-49-473 REGON 007015915-51471
Konto: SBL GBW w Poznaniu Nr 69 9043 1070 2070 0012 7840 0001
www.podsieroslaw2.republika.pl
Program działania Zarządu ROD Sierosław II
na okres kadencji 2015 - 2019

    I. PROWADZENIE INWESTYCJI I REMONTÓW
    1. Wymiana płotu zewnętrznego w rejonie I.
    2. Remont świetlicy ogrodu:
        a. renowacja dachu,
        b. ocieplenie zewnętrzne świetlicy,
        c. ogrzewanie świetlicy – założenie grzejników elektrycznych w świetlicy i kasie ogrodu,
        d. remont toalety (położenie płytek),
        e. remont kuchni (położenie płytek),
        f. malowanie pomieszczeń.
    3. Kontynuacja utwardzania dróg wewnętrznych ogrodu.
    4. Monitoring terenów ogólnodostępnych ROD Sierosław II.
    5. Usuwanie słupów energetycznych z terenu Ogrodu.
    6. Wykonanie ogródka rekreacyjnego dla seniorów.
    II. PROWADZENIE BIEŻĄCYCH SPRAW OGRODU
    1. Prowadzenie biura Zarządu ROD.
    2. Pełna obsługa administracyjno – finansowa ROD.
    3. W okresie od 1 kwietnia do 31 października prowadzenie dyżurów letnich członków Zarządu.
    4. Kontynuacja działań w celu zmiany użytkowników działek zaniedbanych i windykacja zaległych opłat.
    5. Kontynuacja działań związanych z rozliczaniem zużycia energii elektrycznej na poszczególnych działkach i windykacja zaległych opłat.
    6. Konserwacja tablic ogłoszeniowych na terenie ROD.
    7. Utrzymanie strony internetowej ROD Sierosław II.
    8. Konserwacja bram wjazdowych na teren ROD.
    9. Konserwacja budynków magazynów.
    10. Konserwacja placów zabaw dla dzieci oraz boisk do gry w piłkę nożną, piłkę plażową, siatkówkę i koszykówkę.
    11. Utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych.
    12. Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie ogrodu.
    13. Bieżący wywóz nieczystości stałych z terenu ROD.
    14. Organizacja obchodów Dnia Działkowca.